СУЧАСНІ ЗАСОБИ
ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ТА РОЗДАВАННЯ КОРМІВ

Щоб мати високу продуктивність у скотарстві, важливо не лише заготувати високоякісні корми та збалансувати їх у раціонах годівлі за поживними речовинами, а й забезпечити якісне приготування кормової суміші, яка призначена для згодовування тваринам.
Розглядаючи стан і перспективи розвитку групи машин для приготування та роздавання кормів на скотарських фермах, слід насамперед зупинитися на питанні технологічної потреби використання кормоцехів на фермах для великої рогатої худоби. Останнім часом серед спеціалістів і практиків дедалі ширше вкорінюється думка про недоцільність застосування кормоцехів на фермах скотарського напряму. Досвід свідчить, що їх використання призводить до додаткових витрат на транспортування, перевантаження й змішування кормових компонентів, будівництво та обслуговування спеціальних приміщень, придбання громіздкого й металомісткого обладнання, потребує істотних витрат електроенергії та залучення людських ресурсів. Так, тільки на обслуговуванні типового кормоцеху на 400 корів зайнято чотири особи. Дослідженнями встановлено, що перетравність органічної речовини кормосуміші, приготовленої у кормоцеху, не має помітної переваги перед згодовуванням окремих компонентів цієї суміші в натуральному вигляді.
Усе викладене свідчить про недоцільність використання на скотарських фермах кормоцехів, а проблема приготування повнораціонних кормосумішей для худоби має вирішуватися за допомогою інших технологічних і технічних рішень.

 

Доставка й роздавання кормів у приміщення, де утримують ВРХ, є доволі трудомісткою операцією. В умовах прив’язного утримання на її частку припадає 20-30% усіх затрат праці на обслуговування молочної худоби. Нині в абсолютній більшості господарств для навантаження, транспортування та роздавання кормів на фермах використовують спеціалізовані засоби: універсальні навантажувачі типу СНУ-0,5НФ-0,5ПЕ-1 “Карпатець”ПЕ-0,8 і кормороздавачі типу КТУ-10А-01КТУ-1-А-05 та РКП-4,5.
Випробування вітчизнняних мобільних роздавачів останніми роками засвідчили, що в цілому вони задовільно виконують технологічний процес транспортування та роздавання корму. Вказані машини мають задовільну продуктивність під час роздавання корму — від 23,0 до 33,0 т/год., забезпечують його роздавання без втрат (збереження його під час роздавання становить від 99,6 до 100%). Кормороздавачі, які випробовували, відповідають вимогам ТУ за кількістю й рівномірністю роздавання корму, що становить від 90,9 до 95,2%.
Слід, однак, зазначити, що кормороздавачі типу КТУ, які є базовими для всіх скотарських ферм країни, випускає наша промисловість уже впродовж останніх 25-30 років. За цей період вони не пройшли істотного конструкційного вдосконалення й залишилися вузькоспеціалізованим технічним засобом, здатним виконувати лише одну операцію — роздавати корм. Їх доволі успішно використовують в описаній вище технології, організації годівлі ВРХ, яка, однак, потребує великих затрат енергії на виконання зазначених операцій, не забезпечує високої надійності, оперативності й точності проведення процесів годівлі тварин і характеризується значною металомісткістю технічних засобів для її реалізації. На сьогодні в жодній країні з розвинутим скотарством таку технологію не застосовують.

 

Світовий досвід свідчить про ефективність використання для приготування кормових сумішей і роздавання їх тваринам сучасних багатофункціональних універсальних технічних засобів, так званих фермських комбайнів. За визначенням, фермський комбайн — це машина для завантаження, подрібнення, дозування, змішування кормових матеріалів і роздавання приготовленої кормової суміші тваринам. Ці машини — як у самохідному, так і в причіпному варіантах — обладнані пристроями для самозавантаження й без них, з горизонтальними і вертикальними шнеками для змішування та подрібнення великостеблових кормів (у тому числі в рулонах і паках), забезпечують виконання всіх технологічних операцій під час організації годівлі тварин: автономне завантаження транспортування кожного з кормових компонентів, їхнього дозування, доподрібнення, змішування і роздавання готової кормосуміші на кормовий стіл чи в годівниці.

 

Технологічний процес приготування кормосуміші здійснюється так. Фермським комбайном під’їжджають (по черзі) до силосного чи сінажного сховища, бурта з коренебульбоплодами, ємності з комбікормами й завантажують окремими компонентами кормів відповідно до раціону годівлі. Під час завантаження силосу чи сінажу фермським комбайном із піднятою у верхнє положення фрезою під’їжджають до сховища, відфрезовують тонкий шар кормових матеріалів, під час завантаження відбувається доподрібнення маси. Кількість завантаженого корму контролюють за шкалою вагового пристрою. Солому завантажують із використанням тракторних навантажувачів. Концентрований корм, білково-вітамінно-мінеральні добавки завантажують у бункер фермського комбайна з бункерів-накопичувачів або грейферними навантажувачами.
По закінченні навантаження всіх складових кормового раціону корм транспортують комбайном до тваринницького приміщення, змішуючи при цьому кормові компоненти, тобто готують повнораціонну кормову суміш. До місця роздавання комбайн рухається з транспортною швидкістю. Після в’їзду в приміщення і заїзду на кормовий стіл чи кормовий проїзд комбайн переводять на знижену передачу (швидкість — близько 3 км/год.), вмикають вивантажувальний конвеєр. Корм видають на один бік упродовж усього фронту годівлі тварин. Потім комбайн виїжджає з приміщення, розвертається і заїжджає в зворотному напрямі для роздавання корму на інший бік. Фермські комбайни, що виконують функції “кормоцехів на колесах”, характеризуються великою різноманітністю типів і моделей.

 

Сільськогосподарський інженерний інститут Wakala (Фінляндія) провів порівняльні випробування змішувачів-роздавачів кормів шести фірм. Аналіз наведених даних свідчить, що найвищий інтегральний показник, розрахований на основі комплексної оцінки з урахуванням основних експлуатаційних характеристик, має роздавач-змішувач фірми Seko (Італія). Головний модельний ряд машин цієї фірми — з місткістю бункера 5, 7, 9, 11 і 12 м3 — агрегатується з тракторами типу МТЗ-80. Цей фермський комбайн часто застосовують і на фермах України.
Фірма Seko виготовляє самохідні та причіпні фермські комбайни. Причіпні комбайни використовують, зазвичай, на невеликих молочних фермах, самохідні — на великих. Машини обладнано фрезами для завантаження й подрібнення кормів або грейферами тільки для завантаження кормів, ваговими пристроями для зважування компонентів, горизонтальними або вертикальними змішувачами. Конструкція фрезерного барабана фермських комбайнів фірми Seko дає змогу навантажувати й доподрібнювати силос, сінаж із сховища, сіно в рулонах і паках, концентровані корми в плівкових рукавах тощо. Бункер фермського комбайна виконано як горизонтальний трапецієподібний або вертикальний за формою зрізаного конуса. Робочі органи комбайна, обладнані горизонтальними шнеками, забезпечують кращу якість подрібнення кормів, ніж вертикальні шнеки. Слід зазначити, що фермські комбайни фірми Seko адаптовано за габаритами (шириною та висотою) до приміщень ферм для утримання великої рогатої худоби. Отже, зважаючи на беззаперечні технологічні й технічні переваги нового способу приготування та роздавання кормів на основі застосування багатофункціональних універсальних кормових комбайнів перед вітчизняною технологією, яка передбачає використання цілого комплексу спеціалізованих машин (завантажувачів, комплектів кормоцехів, мобільних кормороздавачів), можна констатувати нагальну потребу в терміновій розробці та впровадженні вітчизняного зразка такого обладнання з урахуванням досвіду провідних фірм Західної Європи.

 

Принагідно слід зазначити, що серійне виробництво фермських комбайнів налагоджено вже і в деяких країнах СНД, а саме: у Білорусі та Росії.
Підприємства Республіки Білорусь пропонують низку подрібнювачів-змішувачів-роздавачів кормів типу ІСРК “Хозяін”, які виготовляють за ліцензією італійських фірм із комплектуючих, що постачаються з Європи. Ефективність застосування таких машин грунтується на збільшенні продуктивності тварин, зменшенні витрат енергоресурсів, економії кормів. Машини, оснащені електронною системою зважування кормів, дають можливість приготувати повнораціонну кормову суміш з понад десяти різних компонентів. Час подрібнення та змішування в ІСРК “Хозяін” після завантаження останнього компоненту корму — всього п’ять хвилин. При цьому забезпечується рівномірне вивантаження кормової суміші через вивантажувальний жолоб або скребковий транспортер на висоту 0,7 м прямо в годівниці або на кормовий стіл. Місткість бункера — 12 м3 — дає змогу за зміну забезпечити кормом 1000 і більше голів худоби. Габаритні розміри машин відповідають параметрам типових ферм. На думку розробників цього типу машин, двошнекова конструкція — найприйнятніша для подрібнення та змішування кормів.

 

Апробацію сучасних фермських комбайнів — Sam 5 490/95 фірми SekoSolomix 2 12VL3 фірми TRIOLIET (Нідерланди), Roto-mix 354-12 фірми Roto-mix (США), 12 St фірми De Laval (Швеція) — проведено в різних господарствах нашої країни.
Машини на задовільному рівні виконують заданий технологічний процес і забезпечують якісне подрібнення та перемішування кормових матеріалів, отримання однорідного, розпушеного за структурою поживного корму, який добре поїдає худоба. Під час роздавання забезпечується вчасна годівля тварин повнораціонною однорідною кормовою сумішкою без втрат.

 

У країнах Європи з розвиненим тваринництвом, з-поміж іншого, постійно здійснюють модернізацію, тобто вдосконалення (відповідно до сучасних вимог) технічних засобів для організації годівлі великої рогатої худоби. Розроблено цілу гаму високоефективних фермських комбайнів — від малогабаритних (об’ємом 1,2 м3) до надпотужних (об’ємом 60 м3). Німецькі фірми Mayer і Sgariboldi досягли значного успіху в розробці та впровадженні у виробництво таких високопродуктивних машин, як фермські комбайни Siloking і Gulliver. На рівні з такими самими за призначенням та характеристикою машинами інших фірм вони мають попит на ринку сільськогосподарської техніки.
Отже, використання сучасних засобів для приготування та роздавання кормів, а саме: фермських комбайнів — надає можливість раціонально організувати нормовану годівлю тварин, підвищити поїдання корму й зменшити його втрати завдяки приготуванню повнораціонних кормових сумішок, а також здійснювати цілорічну однотипну годівлю худоби й тим самим істотно збільшити виробництво продукції.

 

В. Смоляр, канд. с.- г. наук
Л. Кириченко, ветлікар
Ю. Калітинський, зооінженер